Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. For visse typer varer gjelder kompliserte lover og forskrifter. Det er derfor viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste endringer. Dette gjelder blant an...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Forsikring må tegnes med lokale forsikringsselskaper. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser Emballasje Da vareforsendelser ofte er gjenstand for ...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Rettssystemet er modifisert for å overensstemme med kravene til OSCE og for å bukt m...

   01.06.2012

  • Adresser


   Slovakias representasjon i Norge: Den Slovakiske Republikks ambassade Thomas Heftyes gate 24 0244 Oslo Telefon: 22 04 94 70 Telefax: 22 04 94 74 E-post: emb.oslo@mzv.sk Hjemmeside Norges representasjo...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Ja Mer bakgrun...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Ja Mer bakgrun...

   01.06.2012

  • Markedsforhold


   Landrisiko  Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil. Korrupsjonsindeks Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 58 (2016). Tendens: Stabil.

   13.05.2016

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 kwacha (ZMW) = 100 ngwee  Valutakode ZMW Valutarestriksjoner Ingen kjente bestemmelser. Landrisiko  Risikogruppe 6, OECD. Tendens: Negativ. Korrupsjonsindeks Transpare...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Vertidication of Conformity (VOC), en sertifiseringsordning som skulle starte opp 1. mai 2011 ble utsatt på ubestemt tid. Vargrupper som omfattes er følgende: 1.    Landbruksv...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Gods sendt sjøveien kommer inn over Daar es Salaam (Tanzania), Beira (Mosambique), Durban (Sør-Afrika) og Walvis Bay (Namibia). Veitransport viktigst innenlands, men mye ...

   01.06.2012