Søk

 • Alle kategorier (6988)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes på engelsk i to eksemplarer (en orginal og en kopi) og undertegnes av eksportør. Formularet "Commercial I...

   01.06.2012

  • Adresser


   Frankrikes representasjon i Norge: Embassy of the French Republic Drammensveien 69 0244 Oslo Telefon: 23 28 46 00 Telefax: 23 28 46 70 E-post: ambafrance.oslo@diplomatie.gouv.fr Hjemmeside Innovasjon ...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Ja Mer bakgrun...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Standarder Færøyene er normalt knyttet til internasjonale avtaler gjennom Danmark. Danmark er fullt medlem av International Organization for Standards, ISO. Merking av varer G...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Merkingsbestemmelser fremgår som regel av kontakten. Emballasje Ingen spesielle krav med mindre kjøper angir dette....

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett. Gibraltar er del av det britiske rettssystemet.  Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med k...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Gibraltar pound = 100 cents Valutakode GIP Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Landrisiko  Risikogruppe 2, OECD. Åpen r...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav . Transportforsikring Ingen restriksjoner . Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Bruk av treemballsje skal være i henhold til EU-regelverk. Transportdoku...

   01.06.2012

  • Adresser


   Gibraltars representasjon i Norge: Ingen representasjon. Norges representasjon i Gibraltar: Ingen representasjon.

   01.06.2012

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Transittiden fra Oslo til hovedhavn i Hellas er rundt 20 dager. Vel utbygget skipsfart til øyene. Den greske handelsflåten er den klart største i EU. Bra vei- og jernbane...

   01.06.2012