Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (277)
 • Tjenester (221)
  • Produktkrav


   Standarder Etiopia er fullt medlem av ISO.  Etiopias til nasjonal standard organisasjon Ethiopian Standards Agency. Immaterielle rettigheter Etiopia er med i World Intellectual Property Organisation (...

   19.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i tre eksemplarer på engelsk eller fransk. Fakturamanualen UN layout Key kan brukes. Fakturaerklæring Følgende erklæring må skrives på fakturaen og undertegnes av ekspo...

   19.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Åpen regning Forekommer, men ikke anbefalt med mindre forskuddsbetaling blir benyttet. Betalingsforsinkelser er sjeldent, men forekommer. Dokumentinkasso Frarå...

   23.03.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Utstedes i minimum to orginaler og to kopier. Formularet "Commercial Invoice for the Caribbean Common Market", basert på FN's Invoice Layout Key, anbefales sterkt. (Kalles også Caricomfaktura,...

   20.03.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Ingen spesielle krav til formular. Fakturaen skal skrives ut i minst 3 orginaler og 2 kopier og den bør være på spansk og skal inneholde all relevant informasjon. I tillegg til vanlig informas...

   03.02.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Alle importører må være registrert hos lokale skattemyndigheter og ha tilgang til det elektroniske systemet ECUAPASS som de får fra tollvesenet. For en del varer gjelder innførsels...

   03.02.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen kjente restriksjoner. Åpen regning Anbefales ikke. Kun forskuddsbetaling. Kredittsjekk av kunder via lokale forretningsbanker er mulig. Inntil tre måneders forsinkelser i pen...

   03.02.2018