Søk

 • Alle kategorier (6970)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (233)
 • Tjenester (201)
  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett og islamsk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. A...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det kreves samsvarssertifikat på omtrent alle produkter som skal eksporteres til Sudan, med unntak av militært utstyr og farmasøytiske produkter. Farmasøytiske produkter og me...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner  Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For g...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation : Ja World Customs Organisation : Ja Verdensbanken : Ja Det Internasjonale Pengefond : Ja Forente Nasjoner : Ja OECD : Nei Mer ...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Det kreves importlisens og ekstra dokumentasjon på samtlige varer. Importøren må ha en form for forretningslisens som må fornyes hvert år. Det kreves også sertifikater...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo-Tanzaniansk havn er 25-30 dager. Bare ca. 5% av veinettet er asfaltert. Store deler av innlandet er vanskelig å nå i regntiden. Jernbane...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførsel av våpen, ammunisjon og narkotika er forbudt. Forhåndsinspeksjon av varer De fleste varer er omfattet av en 'destination inspection' med spesielle prosedyrer...

   01.06.2012

  • 3. Eksportrestriksjoner


   De fleste varer og tjenester som selges fra Norge, spesielt til våre viktigste markeder i EØS-landene, Nord-Amerika og Japan, er ikke underlagt noen former for eksportrestriksjoner. Den type eksportre...

   11.09.2013