Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav . Det er spesielle krav til visse produkter. Disse er ofte kompliserte og omfattende. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Standarder...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Egen tollfaktura kreves- Combined Certificate of Value and Origin. Skrives ut på engelsk i minst tre eksemplarer på spesiell toll...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Farmasøytiske produkter må registreres i Burkina Faso. Standarder Burkina Faso er fullt medlem av International Organization for Standards, ISO. For visse typer varer gjelder ...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Som medlem av ECOWAS innrømmes i mange tilfeller tollpreferanser for varer fra andre medlemsland. Importavgifter I t...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for stort sett alle varer. Formålet med lisensene er hovedsaklig forbundet med statistisk kontroll. Lisensene blir innvilget automatisk. Innfør...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 Djibouti-franc = 100 centimes Valutakode DJF Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner for de fleste varetransaksjoner.  Landri...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Djibouti er medlem av COMESA. Importavgifter En del produkter er tollpliktige og i tillegg blir de fleste varer bela...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Alle originale handelsdokumenter som følger vareforsendelsen må via kjøper/importørs handelsbank i Egypt.  Dette er for tiden en del av prosedyren for å få gjennomført transaksjoner med utlandet. Gene...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Farmasøytiske produkter skal være registrert i Ekvatorial-Guinea. For visse varegrupper, i hovedsak forbruksvarer, er det ulike produktkrav. Standarder Landet er ikke medlem a...

   01.06.2012