Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • 7.2.1 Samsvarserklæring - nærmere om innhold


   Alle produkter som omfattes av EUs ”nye metode” direktiver skal være CE-merket før de kan omsettes i EØS-området. CE-merking (Communauté Européene) er det synlige beviset på at et produkt oppfyller si...

   17.07.2013

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Det er importrestriksjoner på landbruksprodukter. Små kvanta blir som regel godkjent. Det er også importrestriksjoner på varer som kan anses som "uanstendig" av myndig...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Det er restriksjosner på en god del varer hvor det kreves registerering og godkjenninger hos lokale myndigheter. Dette gjelder blant annet: matvarer, melkeprodukter, p...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i 3 eksemplarer, 1 eksemplar stemples med "Original" og 2 eksemplarer med "Copy". Fakturaen bør utstedes ...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett, islamsk rett og lokal sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Inc...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Medisinske produkter og skadedyrmidler må registreres av Helsedepartementet. For en del elektriske apparater og utstyr, inkludert husholdningsapparater kreves godkjennelse av ...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres uten innførselselsrestriksjoner. Innførselslisens kreves for enkelte varegrupper hvor forskjellige departementer i Ulan Bator har ansvar f...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner   CH LI World Trade Organisation: Ja Ja                  World Customs Organisation: Ja Nei Verdensbanken: Ja Nei Det Internasjonale Pengefond: Ja Nei F...

   01.06.2012

  • Markedsforhold


   Landrisiko  Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil. Korrupsjonsindeks Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 88 (2016). Tendens: Negativ.  

   13.05.2016

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett med innflytelse fra sedvanerett. Foreldelsesfrist  Ordinær foreldelsesfrist er 3 år. ...

   01.06.2012