Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Bangladesh


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • 2.4 Landrisiko


   Begrepene politisk risiko og landrisiko brukes gjerne om hverandre. Med landrisiko forstår vi faren for at en forretning ikke kan gjennomføres som avtalt på grunn av tiltak fra importlandets regjering...

   11.09.2013

  • 2.6 Legal risiko


   Ulik lovgivning og rettssystemer fra land til land kan utgjøre en legal risiko. Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvilke rettsregler som blir styrende i en forretningsavtale og hvem som blir k...

   11.09.2013

  • 2.7 Produktrisiko


   Med produktrisiko tenker vi på forhold ved produktets eller leveransens beskaffenhet. Det kan for eksempel være spørsmål knyttet til emballeringskrav, produktets holdbarhet, muligheten for videresalg,...

   11.09.2013

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 Kapp Verde escudo = 100 centavos Valutakode CVE Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner når innførselslisens er innvilget. Landrisiko  Risikogruppe 6, OECD. Tendens: S...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for enkelte produktgrupper. Lisens må fremskaffes før valuta kan tildeles og således før varene eksporteres fra Norge. Lisens tildeles på bakgr...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold . Transittid containerskip Oslo-Mutsamudu rundt 40 dager. Få direkte linjer. Omlasting i Madagaskar, Mocambique eller Tanzania ikke uvanlig. Tollflyplasser Moroni. Importh...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Observatør                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forent...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Landets juridiske system er basert på tyskromersk rett og sedvanerett.  Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presi...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012