Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Moldav-Leu = 100 Bani Valutakode MDL Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Tillatelse fra Nasjonalbanken for utførsel av valuta med verdi høye...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Odessa i Ukraina er ofte brukt som transitthavn ved forsendelser til Moldova. Jernbanetransport kan være et konkurransedyktig alternativ. Brukbart innenlandsk vei-, jernb...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres uten innførselslisens, men en del produktkategorier er omfattet av lisens fra ulike ministerier.  Forhåndsinspeksjon av varer Det foreligg...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av sted, punkt og tid. Dette må komme...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Euro = 100 cent.  Valutakode EUR Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen kjente valutarestriksjoner. Landrisiko Risikogruppe 7, OECD. Tend...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. For visse typer varer gjelder kompliserte lover og forskrifter. Det er derfor viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste endringer. Dette gjelder blant an...

   01.06.2012

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Tollflyplasser Amsterdam (Schiphol), Eindhoven, Enschede, Groningen, Maastricht, Rotterdam. Importhavner Rotterdam er både Europas og Nederlands største og mest internasj...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transporttid containerskip Oslo-Panama er 20-25 dager. Den 82 kilometer lange Panama-kanalen er en viktig ferdselsåre, både internasjonalt og nasjonalt. Ikke ubetydelige ...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Salgskontrakten bør være på spansk. Juridisk system Landets juridiske system er basert på tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® ...

   01.06.2012