Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Farmasøytiske produkter må registeres i Madagaskar. Kan være spesielle krav knyttet til matvareprodukter. Produktkrav som f.eks. oppfyllelse av visse reguleringer, standarder ...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Proformafaktura Proformafaktura utstedes på fransk i minst 1 orginal og 5 kopier. Innholdet i proformafaktura må stemme overens med detal...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Brutto og nettovekt. Made in markering. Alt som står på pakkene mp stå på fransk eller engelsk. Emballasje Må være s...

   01.06.2012

  • Adresser


   Tadsjikistan har ingen representasjon i Oslo. Norge har ingen representasjon i Dusjanbe, men Tadsjikistan er sideakkreditert under Norges ambassade i Astana, Kasakhstan: Royal Norwegian Embassy Microd...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for noen få vareslag som petroleumsvarer, enkelte tekstilvarer, farmasøytiske produkter og næringsmiddel. I tillegg er det importlisens på vare...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Alle kontrakter knyttet til import må være registrert hos: State Commodity and Raw Materials Exchange For en rekke produktkategorier kreves det innførselslisens. Produ...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Forbruksvarer som innføres i Turkmenistan må sertifiseres. Prosessen har i mange tilfeller vist seg å være tidkrevende. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importø...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser Emballasje Solid emballering kreves på grunn av til dels ekstreme værforhold, lange tra...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Nei World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgr...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Forbud mot import av militært utstyr samt utstyr som kan brukes til nasjonal undertrykking. Innførselslisens kreves for et begrenset antall varer. Det anbefales å kont...

   01.06.2012