Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Transport- og tollforhold


   Transittid med containerskip Oslo - hovedhavn i Kongo er 30-35 dager. Kun en liten del av veinettet er asfaltert (2,794 km av totalt 153,497 km). I regntiden kan det være ekstremt vanskelig å ta seg f...

   08.02.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner All valutaoverføring må gå via autoriserte banker mot fremleggelse av importlisens og skipningsdokumenter. Kongo er med i CFA-sonen, der valutaen er knyttet til franske franc og de...

   08.02.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen spesielle restriksjoner. Kinesiske importører har lov til å kjøpe utenlandsk valuta for importtransaksjoner i varer og tjenester. Alle importtransaksjoner må godkjennes av St...

   18.01.2018

  • Eksportkrav ut av Norge


   Det foreligger særlige tiltak mot Myanmar utstedt av Utenriksdepartementet. Les hele forskriften på Lovdata.no eller kontakt UDs avdeling for Eksportkontroll.

   23.03.2018

  • Fakta


   Commonwealth of Australia   Landkode: AU Landrisiko: Risikogruppe 0. Tendens: Stabil. Hovedstad: Canberra Korrupsjonsindeks (CPI): 77 (2017). Tendens: Stabil. Tidssone:GMT 8-10 timer   Arbeidsuke: Man...

   22.01.2018

  • Produktkrav


   Det er spesielle produktkrav til enkelte produktkategorier: Matvareprodukter: Omfattende bestemmelser i Australian Food Standard Code. Maskiner, aparater, o.l.: Omfattende sikkerhets- og kvalitetsbest...

   22.01.2018

  • Produktkrav


   Det foreligger spesielle krav til enkelte produkter: Farmasøytiske produkter: Spesielle bestemmelser i henhold til Food and drug regulations / Medical Regulations 1984. Kjøkkenutstyr og varer til bruk...

   22.01.2018