Søk

 • Alle kategorier (6970)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (233)
 • Tjenester (201)
  • Toll og avgifter


   Generelt om toll og avgifter. Tolltariffen Tolltariffen er basert på Harmonized System-HS. De fleste tollsatser er verditollsatser som vanligvis beregnes av CIF-verdien. I EUs felles tolltariff kan du...

   01.06.2012

  • Adresser


   Tsjekkias representasjon i Norge: Den Tsjekkiske Republikks Ambassade Fritzners gate 14 0244 Oslo Telefon: 22 12 10 30 / 31 Telefax: 22 55 33 95 E-post: oslo@embassy.mzv.cz Hjemmeside Den norske ambas...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. For enkelte produkter gjelder visse produktkrav. For enkelte matvarer gjelder visse kvalitetsstandarder. Importører av blant annet levende dyr, planter, korn og plantefrø må s...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i syv eksemplarer (en original og seks kopier) på fransk, engelsk og tysk. Fakturamalen UN layout Key kan...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Landets juridiske system er basert på tyskromersk rett. Foreldelsesfrist Tre år for bedrifter, 30 år ved dommer....

   01.06.2012

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Velutbygget vei-, jernbane-og kanalnett. Biltransport viktigste transportform i Tyskland generelt. Men jernbane-, båt- og kanaltransport kan i en del tilfelle være en int...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner  World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjo...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring Tyskland er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Tyskland, og at felles regelverk knyttet til toll...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres uten innførselsrestriksjoner. Sentralbanken (Ukraina National Bank) har gjort innstramminger i forbindelse med forskuddsbetalinger på impo...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Det juridiske systemet er basert på tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010,...

   01.06.2012