Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Der er spesielle krav til visse produkter. Dette gjelder blant annet farmasøytiske og medisinske produkter som må registreres av Helsedepartementet, samt en rekke matvarer. Ir...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Innførsel sjøveien han være hensiktsmessig. Infrastruktur av ujevn standard etter Gulf-krigen, selv om omfattende veinett. Innenlandske vannveier delvis tilgjengelig (Auf...

   01.06.2012

  • Adresser


   Iraks representasjon i Norge: Republikken Iraks Ambassade Tidemands gate 9 0244 Oslo Telefon: 22 00 66 00 Epost: oslemb@mofaml.gov.iq Norges representasjon i Irak: Norge har ingen representasjon i Ira...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Her kommer fortløpende oppdateringer om betaling ettersom bankene får erfaringer fra nye transaskjoner i lys av sanksjonslettelsene implementert 16. januar 2016. Se vår sjekkliste for Salgskontrakten,...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Spesielle produktkrav gjelder for kirurgiskutstyr, industrielle kjemikalier, mat og farmasøytiske produkter. Standarder Iran er fullt medlem av International Organization for ...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - iransk hovedhavn tar rundt 25 dager. Ved salg på remburs blir det ofte krevet at transporten skal gå med iransk transportør. Den korte...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Som regel må varetransporten foretas av iranske transportører. Vær klar over vektrestriksjoner for varetransport både til Iran og inne i Iran. For forsendelser i sjøcontaine...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Observatør                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forent...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Spesielle produktkrav gjelder for enkelte varer. - Farmasøytiske produkter; skal være registrert i Israel. - Leketøy; skal oppfylle spesielle sikkerhetskrav. - Husholdningsapp...

   01.06.2012