Søk

 • Alle kategorier (6988)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • 4.4 Krav om direkte forsendelse


   Krav til forsendelse defineres også i den enkelte avtale. Som hoveregel må varene sendes direkte fra produksjonslandet til mottakerlandet (avtaleparten) for å oppnå tollfordelene i avtalen.

   17.07.2013

  • Jamaica


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • 5.1 Hovedregel for å oppnå opprinnelsestatus


   Det er to hovedregler som gjelder i alle frihandelsavtalene for at en vare skal oppnå opprinnelsesstatus og som kan gi tollfordeler ved import til land Norge har en frihandelsavtale med. Hovedreglene ...

   17.07.2013

  • 5.3 Kumulasjon


   Ordet kumulasjon betyr i denne sammenheng ”fri anvendelse”. Frihandelsavtalene er i utgangspunktet kun mellom de partene som inngår i en avtale. EU og EFTA har i mange tilfeller avtaler med de samme l...

   17.07.2013

  • Mexico


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • 6.1 Varesertifikat EUR.1 og varesertifikat EUR-MED


   Varesertifikat EUR.1 og varesertifikat EUR-MED foreligger i snap-sett à 3 ark. Sertifikatet skal fylles ut av eksportøren og attesteres (utstedes) av eksportlandets tollmyndigheter. Varesertifikater k...

   17.07.2013

  • Peru


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • Kredittforsikring


   Kredittforsikring er et finansielt instrument for å sikre utestående fordringer og selger får betalt. Kredittforsikring dekker tre typer risiki: manglende betalingseevne, betalings uvilje og politisk ...

   15.07.2013

  • Trinidad og Tobago


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • Norge/EU


   Norge har to frihandelsavtaler med landene i EU. EØS (Europeiske økonomiske samarbeidsområde) er et samarbeid mellom EU, Norge, Island og Liechtenstein som sikrer fri flyt av varer, tjenester, kapital...

   01.06.2012