Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (278)
 • Tjenester (221)
  • Historien om Innovasjon Norge


   i 2014 markerte vi 10-årsjubileum for Innovasjon Norge. Det er den korte historien. Den lange historien er at det offentlige har støttet nyskaping, næringsutvikling og distriktsutbygging i Norge i mer...

   20.03.2015

  • Etabler deg i Norden


   Ønsker du å ekspandere til ett av de nordiske landene? Vi tilbyr kunnskapen som trengs for å lykkes.

   13.02.2013

  • Tilskudd og lån til gründere


   Vi har tre finansieringstjenester for nystartede innovative selskaper med et antatt betydelig verdiskapingspotensial og høye vekstambisjoner og vi kan delfinansiere aktiviteter knyttet til markedsavkl...

   30.03.2011

  • EU / EØS


   Innenfor EU/EØS har produktkrav i hovedsak blitt vedtatt i form av direktiver som skal innarbeides i nasjonal lov, etter såkalt gammel metode. Slike direktiver fastlegger detaljerte tekniske spesifika...

   01.06.2012