Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner.  Kredittinformasjon Årsregnskap er kun tilgjengelig for børsnoterte aksjeselskaper. Frivillig oversendt regnskapsinformasjon finnes til en viss grad for privat...

   17.01.2018

  • Produktkrav


   I Singapore stilles det krav til bl.a. av næringsmidler, legemidler, måleinstrumenter og elektrisk utstyr. Det stilles sikkerhetskrav til 45 kategorier av varer som skal kontrolleres og merkes på ulik...

   18.01.2018

  • Produktkrav


   For en rekke varegrupper er det omfattende bestemmelser til de ulike produktkrav. Dette kan være krav til visse standarder eller merking av varer. Det anbefales tett samarbeid med importør mht. produk...

   17.01.2018

  • OSEA 2018 - Join the Norwegian pavillion


   27.11.2018-29.11.2018

   09.00

   Marina Bay Sands, Singapore

   Get CONNECTED with international solution providers and meet buyers to gather first-hand information on industry developments at OSEA2018.