Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • USA


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • EFTA/Makedonia avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Makedonia trådte i kraft 1. mai 2002. Avtalen innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i Makedonia oppnår tollfri innførsel til EFTA statene. D...

   01.06.2012

  • Venezuela


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • Andean Community


   The Andean Community ble opprettet 10. mars 1996 og erstattet den 25 år gamle Andespakten. Medlemsland Bolivia, Columbia, Ecuador og Peru. Chile, Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay er assosierte m...

   01.06.2012

  • CACM


   CACM var opprinnelig et økonomisk samarbeid fra 1960-årene. I 1984 trådte en overensstemmelse i kraft som endret tolltariffsystemene og de institusjonelle strukturene i CACM. Medlemsland Belize, Costa...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • EFTA


   Det Europeiske Frihandelsforbundet EFTA er et frihandelsområde. Norge, Island, Sveits og Liechtenstein er medlemmer i EFTA. EFTA er en internasjonal organisasjon som fremmer frihandel og økonomisk int...

   01.06.2012

  • EØS


   EØS-avtalen innebærer i grove trekk en utvidelse av EUs indre marked til også å omfatte Norge, Island og Liechtenstein. I tillegg til å innebære en videreføring av frihandelsavtalenes tollfrihet for a...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Bør skrives ut i minst fire eksemplarer på engelsk eller arabisk Den skal inneholde alle relev...

   01.06.2012

  • Adresser


   De Forente Arabiske Emiraters representasjon i Oslo: Embassy of the United Arab Emirates Cort Adelers gate 16 0254 Oslo Telefon: 21 51 57 35 / 45 12 65 81 Telefax: 21 51 57 01 E-post: oslo@mofa.gov.ae...

   01.06.2012