Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Standarder Ingen av landene er direkte medlem av International Organization for Standards, ISO, men Frankrike er. Fransk Polynesia, New Caledonia og Wallis og Futuna er normal...

   01.06.2012

  • GCC


   GCC ble etablert I 1981 for å styrke det regionale samarbeidet innen økonomisk, sosial, politisk og militær sektor. GCC er et løst forbund, og fungerer som et retningsgivende forum for sine medlemmer....

   01.06.2012

  • Lomé- konvensjonen


   Lomé-konvensjonen ble først etablert i 1975, og fornyet i 1979, 1985, 1990 og 2000. EU (den Europeiske Union) er ved denne konvensjonen knyttet til 71 land i Afrika, Karibia og rundt Stillehavet gjenn...

   01.06.2012

  • WTO


   Verdens Handelsorganisasjon, WTO, ble opprettet 1. januar 1995 og er en videreføring og utvidelse av samarbeidet innenfor GATT - The General Agreement on Tariffs and Trade.

   01.06.2012

  • WCO


   Customs Co-operation Council (CCC) eller Tollsamarbeidsrådet ble opprettet ved en internasjonal konvensjon av 15. desember 1950. Rådets oppgaver var og er blant annet å administrere og fortolke to and...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Transportforsikring må normalt tegnes i Elfenbenskysten. Viktig å ta hensyn til ved valg av leveringsbetingelser. Transportmerking Ingen spesielle bestem...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett, sedvanerett og islamsk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid o...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes på engelsk eller fransk, i 1 orginal og 3 kopier eller det antall som forlanges av kjøpskontrakten. Faktu...

   01.06.2012