Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Ikke godkjent:Opplevelseskurset


   18.04.2018-19.04.2018

   11.00

   Kleivstua på KROKSKOGEN

   Opplevelseskurset har en praktisk tilnærming og et innovasjons- og næringsutviklingsperspektiv. Kurset er basert på de grunnleggende teoriene rundt opplevelsesøkonomi fra Pine & Gilmore, Opplevelsespy...

  • Produktkrav


   Standarder Tsjekkia er fullt medlem av ISO og CEN. Tsjekkias nasjonale standard organisasjon er Czech Office for Standards, Metrology and Testing. Immaterielle rettigheter Tsjekkia er medlem av EPO (E...

   05.02.2018

  • Innføringskurs i ysting


   19.03.2018-23.03.2018

   05.00

   Åland gård

   Innføringskurset gir deltakerne grunnleggende kunnskap om ysting og ysteprosesser

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Alle importører må ha tillatelse til å importere varer, og får tildelt et sertifikat av utenrikstjenesten i Tyrkia. Tillatelsen er gyldig i 2 år. I tillegg må importøren skaffe en ...

   19.01.2018

  • Hygienekurs for matbedrifter


   26.02.2018

   12.00-07.00

   Scandic Hotel, Kirkenes

   Kurset skal øke din kompetanse som matprodusent slik at du bedre kan ha fokus på de riktige elementene som bidrar til tilfredsstillende hygiene og trygg mat. Det vil bli utlevert utstyr for prøvetakin...