Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (277)
 • Tjenester (221)
  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Landets juridiske system er basert på angloamerikansk rett. USA er en føderasjon og dets juridiske system er del...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Frihandelsavtaler med Canada og Mexico (NAFTA-avtalen), samt Israel, Singapore, Australia, Bahrain, Den dominikanske ...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for enkelte produktgrupper. Lisens må fremskaffes før valuta kan tildeles og således før varene eksporteres fra Norge. Lisens tildeles på bakgr...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold . Transittid containerskip Oslo-Mutsamudu rundt 40 dager. Få direkte linjer. Omlasting i Madagaskar, Mocambique eller Tanzania ikke uvanlig. Tollflyplasser Moroni. Importh...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Observatør                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forent...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Landets juridiske system er basert på tyskromersk rett og sedvanerett.  Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presi...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 CFA-franc = 100 centimes. Valutakode XAF Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner All valutaoverføring må gå via autoriserte banker mot fremleggel...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Spesielle krav ved import av alkoholdige drikkevarer og farmasøytiske produkter. Standarder Landet er korrespondentmedlem av International Organization for Standards, ISO. Mer...

   01.06.2012