Søk

 • Alle kategorier (6968)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (201)
  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Luanda er ca. 25 dager. Kun rundt 1/4 av veinettet er asfaltert. Delvis uframkommelige veier i regntiden. Indre vannveien av betydning...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på fransk og tyskromersk rett og sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av sted, pun...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Spesielle forskrifter gjelder bl.a. farmasøytiske produkter som må registreres i Benin. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Standar...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 pula = 100 thebe Valutakode BWP Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ved transaksjoner som overstiger 10.000 BWP må dette meldes fra. Det finn...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i fire eksemplarer (en original og tre kopier) på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakt...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Farmasøytiske produkter må registreres i Burkina Faso. Standarder Burkina Faso er fullt medlem av International Organization for Standards, ISO. For visse typer varer gjelder ...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Som medlem av ECOWAS innrømmes i mange tilfeller tollpreferanser for varer fra andre medlemsland. Importavgifter I t...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for stort sett alle varer. Formålet med lisensene er hovedsaklig forbundet med statistisk kontroll. Lisensene blir innvilget automatisk. Innfør...

   01.06.2012