Søk

 • Alle kategorier (6988)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Målgruppe


   Pre-såkornkapital passer inn i utviklingsløpet i den fasen hvor bedriften forbereder seg for vekst og kan tilbys innovative bedrifter: a)      som med bakgrunn i evaluering foretatt av en ekstern eksp...

   17.08.2016

  • SMB-instrumentet: Skreddersydd for bedrifter


   SMB-instrumentet retter seg mot innovative SMBer med høyt vekstpotensial og internasjonale ambisjoner. Ordningen er åpen for SMBer som søker alene eller som et konsortium bestående av flere SMBer. 

   24.05.2017

  • Direkte lån for bedrifter og prosjekter


   InnovFin MidCap Growth Finance Skal styrke finansieringstilgangen for primært større innovative selskaper (inntil 3.000 ansatte), men er også tilgjengelig for SMB-er og større mellomstore selskaper. I...

   19.10.2015

  • Tilskudd


   Målgruppe / hensikt: Gründere + Bedriftsutvikling + Ut i verden

   25.06.2014

  • Retningslinjer


   Det er utarbeidet retningslinjer og vilkår som regulerer hvordan såkornfondene skal opereres. Disse retningslinjer og vilkår har sitt utgangspunkt i EØS-avtalens regler om statsstøtte og skal sikre at...

   26.03.2014

  • Vest-Agder


   Sentralbord Telefon: 38 12 99 70 E-post: agder@innovasjonnorge.no

   02.01.2013