Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Krav til dokumentasjon av avgiftsfrie salg


   Utførsel av varer blir ofte oppfattet som uproblematisk og en enkel affære ettersom det, foruten ved eksport av fisk, ikke er spesielle avgifter knyttet til utførsel. Informasjonen som avgis i tolldek...

   18.02.2015

  • Utenlandsk bearbeiding av landbruksprodukter i EU


   For enkelte produsenter kan det være hensiksmessig å legge deler av produksjon av landbruksprodukter i EU. Ønsker man en slik løsning, må produsenten i EU være villig til å søke sine tollmyndigheter o...

   16.08.2007

  • Viktigheten av korrekt emballering


   Manglende eller feilaktig emballering av eksportvarer er et økende problem i fraktindustrien. Mens skip blir større, og frakten blir mer verdifull, er problemet med feilaktig emballering nå kommet for...

   04.04.2014

  • Additional visits


   Hannover Messe Date:   25th April 2018 Time:   12:00 – 19:00         Venue: Hannover Fair Ground         Smart Cities New York Date:   08th -09th May 2018 Time:   all day Venue: New York City Fair Gro...

   27.03.2018

  • Internasjonale garantier


   Internasjonal handel er forbundet med usikkerhet. For å dekke noen av risikoene som kan oppstå når bedriften handler med utlandet, kan sikringsinstrumenter benyttes. Ett av disse er bankgarantier og d...

   01.11.2012

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Etter overgangen til Folkerepublikken Kina 1. juli 1997 har Hong Kong bevart sin status som frihandelsområde med eget økonomisk, juridisk og tildels politisk system (one country, t...

   05.02.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Vær oppmerksom på at det er hyppige endringer i importbestemmelsene i India. Alle som operer i India må registrere seg hos det Indiske skattedirektoratet og ha et PAN nummer. PAN n...

   18.01.2018