Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det var i utgangspunktet ingen kjente bestemmelser. For visse varegrupper, først og fremst konsumvarer følges italienske, britiske, amerikanske eller lignende standarder/produ...

   01.06.2012

  • Adresser


   Somalia har ingen representasjon i Norge. Somalia er heller ikke representert i andre land, på grunn av manglende sentrale myndigheter. Norge har ingen representasjon i Somalia, men er sideakkreditert...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avta...

   21.02.2013

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i tre eksemplarer på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Følgende erklæring påføres, stemples...

   21.02.2013

  • Adresser


   Sør Sudansk representasjon i Norge: Embassy of the Republic of South Sudan Prinsessealléen 2, Postboks 307, 0213 Skøyen Telefon: 22 44 99 39 Telefax: 22 55 88 93 E-post: post@embrss-norway.org Hjemmes...

   21.02.2013

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Nei World Customs Organisation: Nei Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakg...

   21.02.2013

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Landets juridiske system er basert på angloamerikansk rett og tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefale...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Spesielle produktkrav gjelder for enkelte matvarer, kosmetikk, desinfeksjonsmidler, enkelte kjemikalier og skadedyrsmidler. Medisinske varer og farmasøytiske produkter må regi...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Alle kolli med en bruttovekt over 1.360 kilo skal være tydelig merket med vekten i umiddelbar tilknytning til øvrig...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012