Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Produktkrav


   For visse typer varer gjelder kompliserte lover og forskrifter. Det er derfor viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste endringer. Dette gjelder blant annet matvarer, medisiner o...

   18.01.2018

  • Import- og handelsforhold


   Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Belgisk lov fortsetter å endres i samsvar med de lovgivende normer pålagt av EU.

   16.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Bedrifter kan kjøpe den nødvendige valuta for import av varer til gjeldende sats av kommersielle banker med lisenser for valutahandel. Den bulgarske leva er knyttet til Euroen; 1 E...

   18.01.2018

  • Fakta


   Kongeriget Danmark   Landkode: DK Landrisiko: Risikogruppe 0. Tendens: Stabil. Hovedstad: København Korrupsjonsindeks (CPI): 88 (2017). Tendens: Negativ. Tidssone: GMT + 1   Arbeidsuke: Mandag - Freda...

   18.01.2018

  • Borkeplassen i Trondheim


   Da to gamle bygårder i tre fra 1840-tallet brant til grunnen i Trondheim sentrum i 2002, ble de erstattet med to bygårder med tilsvarende fasadelengde som de opprinnelige byggene, men med økt høyde.

   06.10.2015

  • K-bjelken


   K-bjelken er en laminert lettbjelke i nordisk gran eller furu som består av 48 mm fingerskjøttede flenser av styrkesortert virke og 17 mm innerlameller i yteved.

   06.10.2015

  • Trenger din bedrift bankgarantier?


   - Nytt regelverk 1. juli 2010, URDG 758 (Uniform Rules for Demand Guarantees) Garantier sikrer den ene parten en finansiell erstatning dersom motparten ikke oppfyller sine kontraktsmessige forpliktels...

   04.06.2010