Søk

 • Alle kategorier (6988)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Tillatelse kreves for all import. Alle bedrifter som driver handel med Sudan må registrere seg hos (Minestry of Foreigin Trade). For all innførsel kreves en innførsels...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett og islamsk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. A...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det kreves samsvarssertifikat på omtrent alle produkter som skal eksporteres til Sudan, med unntak av militært utstyr og farmasøytiske produkter. Farmasøytiske produkter og me...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner  Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For g...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Importlisens kreves for de fleste varer. Lisensens gyldighetsperiode er vanligvis seks måneder. Forhåndsinspeksjon av varer Det foreligger ingen krav om forhåndsinspek...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 euro = 100 cents Valutakode EUR Valutarestriksjoner Ingen kjente restriksjoner. Landrisiko  Risikogruppe 5, OECD. Åpen regning Forekommer. Dokumentinkasso Forekommer. ...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle formular, ECE's Invoice Layout Key, anbefales. Følgende tekst må påføres fakturaen og undertegnes av eksportøren:...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet Euro = 100 cent. Valutakode EUR Vanlig faktureringsvaluta EUR eller NOK. Valutakalkulator Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser. Landrisiko Risikogrup...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen kjente bestemmelser. Emballasje Bør være solid. Høy, halm og stå bør ikke anvendes. Transportdokumenter Frakt...

   01.06.2012