Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Tett kontakt med importør angående produktkrav anbefales. Standarder Honduras er abonnentmedlem av International Organization for Standards, ISO. Merking av varer Spesielle re...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i to originaler på spansk eller engelsk (det anbefales at minst ett eksemplar av fakturaen er utformet på...

   01.06.2012

  • Adresser


   Honduras' representasjon i Norge: Honduras har ingen representasjon i Norge, men ambassade i Brussel: Embassy of the Republic of Honduras Avenue de Cortenberg 89 BE-1000 Brussels Telefon: + 32 2 734 0...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Mexico trådte i kraft 01.07.2001. Avtalen mellom partene innebærer at indust...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Da vareforsendelser ofte er gjenstand for flere omlastninger bør emballasj...

   01.06.2012

  • Adresser


   Mexicos representasjon i Norge: Embassy of the United Mexican States Frøyas gate 9 0244 Oslo Telefon: 21 04 02 20 E-post: vsanchezc@sre.gob.mx Hjemmeside Norges representasjon i Mexico: Real Embajada ...

   01.06.2012

  • Toll og avgifter


   Generelt om toll og avgifter. Tolltariffen Tolltariffen er basert på Harmonized System-HS. De fleste tollsatser er verditollsatser som vanligvis beregnes av CIF-verdien. I EUs felles tolltariff kan du...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid fra Oslo til Bulgarsk hovedhavn er 20-25 dager. For skipninger som ikke går direkte til en bulgarsk havn, er Istanbul i Tyrkia eller Thessaloniki i Hellas vanl...

   01.06.2012