Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt lev...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Danmark, og et felles regelverk er knyttet til tollprosedyrene ved innførsel som skal tas i bruk. EU har i...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transporttid containerskip Oslo-Panama er 20-25 dager. Den 82 kilometer lange Panama-kanalen er en viktig ferdselsåre, både internasjonalt og nasjonalt. Ikke ubetydelige ...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for noen få varesorter, hovedsakelig landbruksprodukter og tekstiler fra tredjeland som EU ikke har inngått frihandelsavtaler med. EU har et fe...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Salgskontrakten bør være på spansk. Juridisk system Landets juridiske system er basert på tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® ...

   01.06.2012

  • Design


   Med design menes utseende og formen på et produkt eller en del av et produkt. Hva kan desingbeskyttes? - Form og utseende på et produkt - Utseende på ikke-fysiske gjenstander. For eksempel skjermbilde...

   01.06.2012

  • Sikkerhets- og antiterrortiltak


   Terrorhandlingene 11. september 2001 har satt sine spor i internasjonal handelspraksis. Hovedformålet med de mange sikkerhetstiltakene som er satt i verk er å spore opp og om mulig uskadeliggjøre terr...

   01.06.2012

  • Islamsk rett


   Dette er et selvstendig rettssystem som er uløselig knyttet til islam, med Koranen som primærkilde for rettssreglene. I tillegg kommer den hellige bok om profeten Muhammeds handlinger og levesett; Sun...

   01.06.2012

  • Miljømerking


   De senere årene har det også blitt etablert flere typer internasjonale ordninger for miljømerking av produkter. Det handler om systemer hvor det utarbeides kriterier for ulike produktgrupper. Produsen...

   01.06.2012

  • Disse produktene skal CE-merkes


   Hvert enkelt direktiv angir hvilke produkter som omfattes. Leketøy, maskiner, medisinsk utstyr, heiser, gassapparater og byggevarer et eksempler på produkter som skal CE-merkes. Mange av direktivene o...

   10.06.2015