Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • EU / EØS


   Innenfor EU/EØS har produktkrav i hovedsak blitt vedtatt i form av direktiver som skal innarbeides i nasjonal lov, etter såkalt gammel metode. Slike direktiver fastlegger detaljerte tekniske spesifika...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Her kommer fortløpende oppdateringer om betaling ettersom bankene får erfaringer fra nye transaskjoner i lys av sanksjonslettelsene implementert 16. januar 2016. Se vår sjekkliste for Salgskontrakten,...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Spesielle produktkrav gjelder for kirurgiskutstyr, industrielle kjemikalier, mat og farmasøytiske produkter. Standarder Iran er fullt medlem av International Organization for ...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - iransk hovedhavn tar rundt 25 dager. Ved salg på remburs blir det ofte krevet at transporten skal gå med iransk transportør. Den korte...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Som regel må varetransporten foretas av iranske transportører. Vær klar over vektrestriksjoner for varetransport både til Iran og inne i Iran. For forsendelser i sjøcontaine...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Observatør                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forent...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Spesielle produktkrav gjelder for enkelte varer. - Farmasøytiske produkter; skal være registrert i Israel. - Leketøy; skal oppfylle spesielle sikkerhetskrav. - Husholdningsapp...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - israelsk hovedhavn er 15-20 dager. Velutbygget veinett. Beskjedent jernbanenett. Viss risiko forbundet med transport over palestinske ...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Japan er med i APEC og TPP. Japan har inngått frihandelsavtale med Sveits. Importavgifter Det beregnes en konsumskatt...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner på valg av forsikringsselskap. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Merking med opprinnelsesland anbefales. Emballasje Må v...

   01.06.2012