Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Bedre sporbarhet av sjømatprodukter i hele Europa


   - At det som i utgangspunktet var en norsk standard nå er utviklet til en europeisk standard er et godt eksempel på at Norge leder an som sjømatnasjon. Løsningene på mange av de globale utfordringene ...

   26.04.2017

  • Turistundersøkelsen - Cruiserapport fra Svalbard


   Sommersesongen 2017 ble det gjennomført en cruiseundersøkelse på Svalbard. Målet med undersøkelsen var å få en bedre forståelse av turistene som besøker Svalbard som en del av et tradisjonelt cruise o...

   25.10.2017

  • Overnattingsstatistikk for januar 2015


   I januar var det 1 623 250 gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder. Det er en økning på fem prosent fra 2014. Norske gjestedøgn økte med fem prosent, mens utenlandske økte med åtte prosent.

   06.03.2015

  • Overnattingsstatistikk for mars 2017


   I mars var det i underkant av  2,2 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder. Det er en tilbakegang på én prosent fra mars 2016. Norske gjestedøgn økte med én prosent, mens utenlandske ...

   12.05.2017

  • Overnattingsstatistikk for april 2017


   Etter tre vintersesonger på rad med god vekst, snudde det i år. Antall kommersielle gjestedøgn fra januar til april viser en nedgang på to prosent. Norske gjestedøgn ligger én prosent under og antall ...

   16.06.2017

  • Nøkkeltallsbrosjyren 2016


   Til tross for terror og uro mange steder, øker folks reiselyst. Også i Norge har det vært en merkbar vekst i antall utenlandske turister.

   15.05.2017

  • Overnattingsstatistikk - August 2016


   Den fantastiske sommersesongen avsluttes med knallgode overnattingstall for august. Tall fra SSB viser at det var 4,6 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder. Det er en økning på ni p...

   07.10.2016