Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Spesielle krav gjelder ved import av blant annet farmasøytiske produkter (kan kun markedsføres etter godkjennelse hos myndighetene). Standarder Myanmar er korrespondentmedlem ...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Myanmar rundt 40 dager. Da svært få linjeskip går direkte til landet, er transittiden lenger enn vanlig til nabolandene. Relativt omfa...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen kjente bestemmelser. Transportmerking Ingen kjente bestemmelser. Emballasje Ingen restriksjoner med hensyn til materialer. Emballasjen må ta høyde ...

   01.06.2012

  • Adresser


   Myanmars representasjon i Norge: Embassy of the Republic of the Union of Myanmar Cort Adelers gate 16 (4fl.) 0254 Oslo Telefon: 21 51 57 67 Telefax: 21 51 57 69 E-post: myanmarembassyoslo@gmail.com No...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Ved å fylle ut vårt skjema Tollinformasjon, får du direkte hjelp av oss til å fastsette tollsatsen på ditt produkt. Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter ...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Bruttovekt må påføres på to sider av hvert kolli. Merkingen må gjøres på nepalsk eller engelsk og opprinnelseslande...

   01.06.2012

  • Adresser


   Nepals representasjon i Norge: Nepal har ingen representasjon i Norge. Nepals ambassade i København har sideakkreditering til Norge: Embassy of Nepal Esplanaden 46 (2. etg) DK-1263 Copenhagen K Telefo...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Det foreligger ikke krav om importlisens med unntak av et par produktgrupper. Ankomst av skip må forhåndsvarsles til innførselstollstedet 48 timer før ankomst. Dokumen...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det foreligger spesielle krav til enkelte produkter: Farmasøytiske produkter: Spesielle bestemmelser i henhold til "Food and Drug Regulations/ Medical Regulations 1984" Kjøkke...

   01.06.2012