Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner . Import av varer er kun tillatt for statlige handelsselskaper. Innførselslisens kreves, og regulerer også valutaoverføringene i autoriserte banker. Lisenskrav for enke...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett og kommunistisk rettslære. En del innslag fra det japanske rettssystemet.  Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av I...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 nord-koreansk won = 100 chon Valutakode KPW Valutakalkulator Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser Landrisiko Risikogruppe 7, OECD. Tendens: Stabil....

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Følg anvisningene fra importør. Transportmerking Eventuelle krav vil være spesifisert i hver enkelt kontrakt. Emballasje Emballasjen bør være solid og tå...

   01.06.2012

  • 2.4 Landrisiko


   Begrepene politisk risiko og landrisiko brukes gjerne om hverandre. Med landrisiko forstår vi faren for at en forretning ikke kan gjennomføres som avtalt på grunn av tiltak fra importlandets regjering...

   11.09.2013

  • 2.6 Legal risiko


   Ulik lovgivning og rettssystemer fra land til land kan utgjøre en legal risiko. Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvilke rettsregler som blir styrende i en forretningsavtale og hvem som blir k...

   11.09.2013

  • 2.7 Produktrisiko


   Med produktrisiko tenker vi på forhold ved produktets eller leveransens beskaffenhet. Det kan for eksempel være spørsmål knyttet til emballeringskrav, produktets holdbarhet, muligheten for videresalg,...

   11.09.2013

  • 2.10 Valutarisiko


   Med valutarisiko forstår vi faren for tapte eksportinntekter som følge av at kursen på oppgjørsvalutaen endrer seg i forhold til selgers forventninger. Denne risikoen er gjennomgående til stede ved et...

   11.09.2013

  • 2.11 Egenrisiko


   Med egenrisiko forstår vi faren for at manglende kunnskaper i egne rekker fører til at bedriftene ikke klarer å gjennomføre sine eksportforretninger, det være seg imøtekommelse av kundekrav, oppfyllin...

   11.09.2013