Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Toll og avgifter


   Generelt om toll og avgifter. Tolltariffen Tolltariffen er basert på Harmonized System-HS. De fleste tollsatser er verditollsatser som vanligvis beregnes av CIF-verdien. I EUs felles tolltariff kan du...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip fra Oslo til kypros hovedhavn er 20-25 dager. Varer kan ikke tas inn via den tyrkisk kontrollerte delen av øya. En rekke linjer har faste sei...

   01.06.2012

  • Adresser


   Kypros' representasjon i Norge: Kypros har ingen representasjon i Norge. Den kypriotiske ambassaden i Stockholm har sideakkreditering til Kypros: Embassy of the Republic of Cyprus Styrmannsgatan 4, 1s...

   01.06.2012

  • Markedsforhold


   Landrisiko Risikogruppe 4, OECD. Tendens: Positiv. Korrupsjonsindeks Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 57 (2016). Tendens: Positiv.

   13.05.2016

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på  tyskromersk rett. Det eksisterer spor av sosialistiske tilpasninger og praksis i det latviske systeme...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen, eller gjennom EUs TARIC. Fortolling og lagring Varer kan importeres midlertidig for bearbeiding, såkalt Aktiv foredling. Da betales ikk...

   01.06.2012

  • Adresser


   Latvisk representasjon i Norge: Embassy of the Republic of Latvia Bygdø Allé 76 0268 Oslo PB 3163 Elisenberg 0208 Oslo Telefon: 22 54 22 80 Telefax: 22 54 64 26 E-post: embassy.norway@mfa.gov.lv Hjemm...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring Latvia er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Latvia, og at felles regelverk knyttet til tollpros...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Godt utbygd vei- og jernbanenett. Viktig transittland for handel med Russland og delvis også for vareforsendelser til og fra andre øst-europeiske land. Logistikk- og lagr...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012