Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Lomé- konvensjonen


   Lomé-konvensjonen ble først etablert i 1975, og fornyet i 1979, 1985, 1990 og 2000. EU (den Europeiske Union) er ved denne konvensjonen knyttet til 71 land i Afrika, Karibia og rundt Stillehavet gjenn...

   01.06.2012

  • WTO


   Verdens Handelsorganisasjon, WTO, ble opprettet 1. januar 1995 og er en videreføring og utvidelse av samarbeidet innenfor GATT - The General Agreement on Tariffs and Trade.

   01.06.2012

  • WCO


   Customs Co-operation Council (CCC) eller Tollsamarbeidsrådet ble opprettet ved en internasjonal konvensjon av 15. desember 1950. Rådets oppgaver var og er blant annet å administrere og fortolke to and...

   01.06.2012

  • Design


   Med design menes utseende og formen på et produkt eller en del av et produkt. Hva kan desingbeskyttes? - Form og utseende på et produkt - Utseende på ikke-fysiske gjenstander. For eksempel skjermbilde...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Som medlem av CARICOM, innrømmes tollpreferanser for varer fra andre CARICOM-land. Barbados har frihandelsavtale med...

   01.06.2012

  • Sikkerhets- og antiterrortiltak


   Terrorhandlingene 11. september 2001 har satt sine spor i internasjonal handelspraksis. Hovedformålet med de mange sikkerhetstiltakene som er satt i verk er å spore opp og om mulig uskadeliggjøre terr...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Bridgetown er 20-25 dager. Vel utbygget veisystem. Tollflyplasser Grantley Adams International. Importhavner Brigdetown viktigste havn...

   01.06.2012

  • Islamsk rett


   Dette er et selvstendig rettssystem som er uløselig knyttet til islam, med Koranen som primærkilde for rettssreglene. I tillegg kommer den hellige bok om profeten Muhammeds handlinger og levesett; Sun...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres fritt under "Open General License". Enkelte varegrupper er oppført på en negativ liste og krever spesiell importlisens. Dette gjelder i ho...

   01.06.2012

  • Miljømerking


   De senere årene har det også blitt etablert flere typer internasjonale ordninger for miljømerking av produkter. Det handler om systemer hvor det utarbeides kriterier for ulike produktgrupper. Produsen...

   01.06.2012