Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Belize Dollar. Valutakode BZD. Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner for de fleste varetransaksjoner. Landrisiko  Risikogr...

   01.06.2012

  • Disse produktene skal CE-merkes


   Hvert enkelt direktiv angir hvilke produkter som omfattes. Leketøy, maskiner, medisinsk utstyr, heiser, gassapparater og byggevarer et eksempler på produkter som skal CE-merkes. Mange av direktivene o...

   10.06.2015

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid containerskip Oslo- Belize City er 28-30 dager. Gode hovedveier mellom de største byene. Tollflyplasser Belize City Importhavner Belize City er hovedhavnen. An...

   01.06.2012

  • Arbeidsforhold (HMS)


   Fokusområdet arbeidsforhold omfatter dialog og avtaler mellom partene i arbeidslivet og et spesielt fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS).

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Miljø


   Fokusområdet miljø omfatter hvordan virksomheten påvirker de naturlige omgivelsene den opererer i, slike som luftrom, vann og landområder samt energiforbruk, klimautslipp og dyrevelferd.

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Bermuda dollar = 100 cents Valutakode BMD Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner for de fleste varetransaksjoner.  Landrisi...

   01.06.2012

  • Transportemballasje


   Med emballasje sikter vi i denne sammenheng spesielt til transportemballasje. Dette i motsetning til forbrukeremballasje, som vi omtaler under merking av varer. Transportemballeringen har først og fre...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Nei World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Nei Det Internasjonale Pengefond: Nei Forente Nasjoner: Nei OECD: Nei Mer ba...

   01.06.2012