Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av t...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det kreves at en rekke farmasøytiske produkter og landbruksprodukter registreres før de innføres i Brasil. Spesielle produktkrav gjelder blant annet ved innførsel av vin og al...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Les mer om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon her. Faktura Handelsfakturaen skal utstedes i tre originaler på engelsk, og alle må undertegnes. En rekke elementer skal være med i faktura...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittider med containerskip: Oslo-Montreal (østkyst): ca. 14 dager Oslo- Vancouver (vestkyst): ca. 20 dager Innenlandske sjøveier, særlig via St. Lawrence kanalen spil...

   01.06.2012

  • Sudan


   TableAndGraf

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Les mer om transportforhold her. Caymanøyene har et asfaltert veinett på 785 km. Tollflyplasser Roberts Intl. Importhavner Georgetown.

   01.06.2012

  • Uganda


   TableAndGraf

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan importeres uten restriksjoner. Brukte motorkjøretøy kan som regel ikke importeres i Chile. Militære og strategiske varer krever importlisens fra im...

   01.06.2012