Søk

 • Alle kategorier (7642)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (175)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på fransk og tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato o...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav Standarder Sentral-Afrikanske Republikk er ikke medlem av International Organization for Standards, ISO. Der er spesielle krav til visse produkter. Disse er ofte kompliserte og...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett og tyskromersk rett Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted...

   09.04.2015

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Standarder  Seychellene er korrespondentmedlem av International Organization for Standards, ISO. Merking av varer Import av varer som er merket slik at det kan føre til misfor...

   09.04.2015

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder  Seychellene er med i det norske GSP systemet, men har enda ikke ratifisert avtalen. Dette betyr at produkter kan op...

   09.04.2015

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold.  Transittid containerskip Oslo - Victoria er 20-25 dager. Tollflyplasser Seychelles International Airport. Importhavner Port of Victoria.

   09.04.2015

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Alminnelig skipningspraksis med merking av mottakerens navn, bestemmelsessted og lossehavn. Hvis sendingen består a...

   09.04.2015

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   09.04.2015

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett og sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. An...

   01.06.2012