Søk

 • Alle kategorier (7642)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (175)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 somalisk shilling = 100 cents. Valutakode SOS. Valutarestriksjoner Eventuelle valutareguleringer blir administrert gjennom sentralbanken i Somalia. Valutarestriksjoner...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det var i utgangspunktet ingen kjente bestemmelser. For visse varegrupper, først og fremst konsumvarer følges italienske, britiske, amerikanske eller lignende standarder/produ...

   01.06.2012

  • Adresser


   Mexicos representasjon i Norge: Embassy of the United Mexican States Frøyas gate 9 0244 Oslo Telefon: 21 04 02 20 E-post: vsanchezc@sre.gob.mx Hjemmeside Norges representasjon i Mexico: Real Embajada ...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for enkelte produktgrupper. Lisens må fremskaffes før valuta kan tildeles og således før varene eksporteres fra Norge. Lisens tildeles på bakgr...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold . Transittid containerskip Oslo-Mutsamudu rundt 40 dager. Få direkte linjer. Omlasting i Madagaskar, Mocambique eller Tanzania ikke uvanlig. Tollflyplasser Moroni. Importh...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Observatør                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forent...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Landets juridiske system er basert på tyskromersk rett og sedvanerett.  Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presi...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Spesielle krav ved import av alkoholdige drikkevarer og farmasøytiske produkter. Standarder Landet er korrespondentmedlem av International Organization for Standards, ISO. Mer...

   01.06.2012