Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Spill ut i verden


   Spill ut i verden er et eksportprogram for spillbransjen og er basert på et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Norsk filminstitutt og Innovasjon Norge.  Spill ut i verden har som mål å svare på bra...

   11.10.2013

  • Finnes det et marked for løsningen?


   Markedet må kunne beskrives i forkant av markedsavklaringen og dokumenteres gjennom aksept før kommersialiseringen. Markedet må ha et sannsynliggjort volum og en betalingsvilje som gjør det mulig å tj...

   11.07.2016

  • Klar for eksport? Her er fasiten


   Hvordan står det egentlig til med norsk næringslivs innovasjonsevne og verdiskaping. Her er fasiten til Innovasjon Norges sommer-quiz!

   13.07.2017

  • Hva er nytt?


   Selskapet må løse et problem på en ny måte. Dekke et eksisterende behov i markedet på en ny eller bedre måte sammenlignet med eksisterende løsninger, dekke et nytt behov i markedet eller bidra til å s...

   11.07.2016

  • Definisjoner


   Korrupsjon Unngå brudd på korrupsjonslovgivning, selv i land med svak håndhevelse av relevant lovgivning Redusere risiko for korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet gjennom antikorrupsjonsprogram t...

   15.04.2016

  • Investeringsfondet for Øst-Europa


   Investeringsfond kan saminvestere med norske små og mellomstore bedrifter i land som ble omfattet av tidligere Sovjetunionen (med unntak av områdene i Barentsregionen som omfattes av investeringsfonde...

   18.10.2012

  • Vis ditt miljøengasjement


   Dagens bedrifter må vise miljøhensyn og ta samfunnsansvar. Kunder, ansatte og samarbeidspartnere stiller allerede disse kravene til deg.

   28.06.2010