Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation : Ja World Customs Organisation : Ja Verdensbanken : Ja Det Internasjonale Pengefond : Ja Forente Nasjoner : Ja OECD : Nei Mer ...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Det kreves importlisens og ekstra dokumentasjon på samtlige varer. Importøren må ha en form for forretningslisens som må fornyes hvert år. Det kreves også sertifikater...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo-Tanzaniansk havn er 25-30 dager. Bare ca. 5% av veinettet er asfaltert. Store deler av innlandet er vanskelig å nå i regntiden. Jernbane...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførsel av våpen, ammunisjon og narkotika er forbudt. Forhåndsinspeksjon av varer De fleste varer er omfattet av en 'destination inspection' med spesielle prosedyrer...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Togo har asfalterte veier som setter Lomè i forbindelse med Burkina Faso i nord, Ghana i vest og Benin i øst. Der er også noe jernbane. Transittid containerskip ca. 33 da...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres uten mengdemessige begrensninger eller krav om innførselslisens. Forhåndsinspeksjon av varer Forhåndsinspeksjon av varer (Pre Shipment Ins...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Som medlem av CEMAC innrømmes tollpreferanser for varer fra andre medlemsland. Importavgifter Normalsats merverdiavg...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Bør være solid og tåle lengre tids utelagring, hardhendt behandling, sterk...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Ugandas juridiske system er basert på angloamerikansk rett og sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar pr...

   01.06.2012