Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i minst 2 orginaler på fransk. Fakturamalen UN layout Kay kan brukes. Eventuelt importlisensnummer må stå...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Det meste av innførseler kommer til Mali via transitthavner i nabolandet, slik som Abidjan i Elfenbenskysten (asfaltert vei), Dakar i Senegal (jernbaneforbindelse), Conak...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på islamsk rett samt spansk og fransk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, me...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett og islamsk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi ...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Ingen kjente medlemskap. Importavgifter Normalsats merverdiavgift: 14% (per 2016). Momsrefusjon på tjenester Ingen m...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett og elementer av angloamerikansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering ...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett og sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi d...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid containerskip Oslo-Maputo er 25-30 dager. Havner i Mosambik er også viktig som transitthavner for forsendelser til andre afrikanske land som Malawi, Zambia og ...

   01.06.2012

  • Adresser


   Mosambiks representasjon i Norge: Mosambik har ingen representasjon i Norge, se Stockholm: Republikken Mozambiques Ambassade, Sturegatan 46, (4 fl.) Postadresse: Box 5801, S-102 48 Stockholm Telefon: ...

   01.06.2012