Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Fra idé til marked - Oslo


   24.01.2018

   09.00-11.00

   Akersgata 13, Oslo

   Arrangementet er dessverre fullbooket.  SAmme kurs holdes i Moss 8. februar. Se vår arrangementskalender for påmelding.

  • Fra ide til marked – Moss


   08.02.2018

   09.00-12.00

   CWI, Tykkemyr 1, Moss

   Veien fra idé til marked starter med å la kundene avgjøre om idéen din er god. Lær hvordan du kan gå frem for å teste og videreutvikle idéen din, og hvordan du kan få hjelpe på veien.

  • Hvordan bygge opp en handlingsplan? Disposisjon


   I. Innledning Her henviser du til konklusjonene i den strategiske utviklingsanalysen og mål og innsatsområder i omstillingsplanen. II. Mål Omstillingsarbeidets resultatmål Effektmål og langsiktige res...

   20.09.2016

  • Internasjonaliseringsworkshop Oslo - 15. februar og 8. mars


   15.02.2018

   08.45-03.00

   Akersgata 13, Oslo

   Veien mot vekst i internasjonale markeder starter med gode forberedelser. Innovasjon Norge ønsker å hjelpe bedrifter litt på vei i denne prosessen ved å invitere utvalgte bedrifter til en internasjona...

  • Hvordan kommer vi i gang?


   Omstillingsorganisasjonen ved lederen for omstillingsarbeidet engasjerer selv en ekstern konsulent til å gjennomføre Kompetanseprogram for handels- og servicenæringen i kommunen. Den eksterne konsulen...

   16.02.2017

  • Hva koster det?


   Forstudien har en anslått kostnadsramme på kr. 200.000 eks. mva. og reisekostnader. Arbeidsmengden for ekstern konsulent anslås til ca. 18–20 dagsverk for ekstern rådgiver. Omstillingsområder kan søke...

   20.09.2016

  • Hvordan foregår det?


   I praksis ledes og gjennomføres Næringsvennlig kommune av en ekstern konsulent som engasjeres til å være prosjektleder. Prosjektet skal organiseres i faser i tråd med PLP: En forstudiefase, en forpros...

   20.09.2016

  • Go Global Oslo 30. november


   Go Global - kom i gang! Maria Lundstad Aulie Du store verden, så liten den har blitt - Gaute Hagerup Hvordan kan Innovasjon Norge hjelpe deg? - Eirik Henriksen 

   17.11.2016

  • Hva koster det?


   Programstatusvurdering er gratis for omstillingsorganisasjonen. Innovasjon Norge dekker alle kostnader til ekstern konsulent og bistår med å engasjere ham/henne.

   20.09.2016