Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Contact


   If you have any questions, please contact us: Astrid Mathisen E-mail: astrid.mathisen@innovasjonnorge.no  Mobile: +47 958 58 534

   19.07.2016

  • Innsats


   Vårt magasin, Innsats, handler om innovasjon og innovasjonspolitikk. Magasinet kommer ut to ganger i året, og retter seg særlig mot målgruppene stortingspolitikere, departementene, fylker, kommuner, a...

   12.04.2012

  • Kort om Innovasjon Norge


   Innovasjon Norge har et bredt og sammensatt samfunnsoppdrag. Kjernen i dette oppdraget er å bidra til verdiskaping gjennom å skape bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling over hele lan...

   17.03.2015

  • Nøkkeltall


   Innovasjon 9,7% Bedrifter som får støtte av Innovasjon Norge har 9,7 prosentpoeng høyere årlig vekst i omsetningen hvert år i tre år etter at bedriften fikk støtte fra Innovasjon Norge, enn tilsvarend...

   17.03.2015

  • La oss skape nye landslag - sammen!


   Ingen kan være i tvil om at norsk næringsliv nå går inn i en periode der de som omstiller seg er de som vinner. Ingen skal heller være i tvil om at den næringen landet vårt har vært så avhengig av len...

   16.03.2015

  • Flere innovative næringsmiljøer


   Skal norske bedrifter styrke sin Internasjonale konkurransekraft fremover, må de samarbeide om innovasjon og forretningsutvikling. Da er klynger og nettverk et godt verktøy.

   17.03.2015