Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Kredittinformasjon Informasjon om årsregnskap er kun tilgjengelig for børsnoterte selskaper. Lokale handelsregistre er sene med å offentliggjøre bedriftenes år...

   17.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Importøren må informere sentralbanken om deres importbetalinger hver gang FOB-verdien på varene overstiger 10.000 USD på innførselsdeklarasjonen (Declaración de Ingreso). Kredittin...

   17.01.2018

  • Produktkrav


   Det er spesielle krav til visse produkter. Disse er ofte kompliserte og omfattende. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Sjekk også toll og dokumentadatabase...

   17.01.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner For å importere varer må mexicanske bedrifter være registrert i et innførselsregister. Dette er for å sikre at bedriftene betaler importavgifter. Dersom importør ikke er registrert...

   17.01.2018

  • Fakta


   The Republic of the Philippines   Landkode: PH Landrisiko: Risikogruppe 3. Tendens: Stabil Hovedstad: Manila Korrupsjonsindeks (CPI): 35 (2016). Tendens: Stabil. Tidssone: GMT + 8 timer   Arbeidsuke: ...

   17.01.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Innførselslisens kreves ikke, men enkelte varegrupper er underlagt innførselsrestriksjoner. For mer informasjon om enkelt produkter, anbefales å kontakte tollmyndighetene i Japan. ...

   18.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura   Ingen spesiell formular forlanges. Fakturaen bør skrives ut i tre eksemplarer på engelsk. Fakturaen må undertegnes av eksportøren. Underskrift påført ved faksimile er ikke tillatt. Det er vi...

   18.01.2018