Søk

 • Alle kategorier (6970)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (233)
 • Tjenester (201)
  • Kriterier for investering


   Det skal investeres i norskregistrerte foretak og innebære økonomisk aktivitet i Norge. Investeringer fra pre-såkornordningen kan utgjøre inntil NOK 3 millioner per bedrift. Private investorer, inklud...

   17.08.2016

  • Veilederrollen


   Det finnes ingen fasit på hva som er en god veileder – gründere har ulik bakgrunn og forutsetninger og dermed ulike behov. Hvordan du som veileder best kan bidra, varierer dermed også.

   02.01.2017

  • Internasjonalisering


   Mange gründerbedrifter kan ha et internasjonalt potensial, og uansett er det aldri feil å tenke internasjonalt tidlig, selv om bedriften kanskje ikke tenker å satse i utlandet med det første.

   04.01.2017

  • 231,5 millioner kroner til reiselivet


   Reiselivssatsingen i Innovasjon Norge har i dagens forslag til statsbudsjett fått bevilget 231,5 millioner kroner til utvikling og profilering av reiselivet i 2017.

   06.10.2016

  • Påmeldingsfrist og kursavgift


   Påmeldingsfristen er 7 dager før det aktuelle kurset. De enkelte kursmodulene gjennomføres under forutsetning av at det er minst 10 påmeldte. Det kreves inn egenandel kr 800 som dekker deltakelse på a...

   25.06.2013

  • Nøkkeltall 2013


   Hvordan ser de internasjonale turiststrømmene ut? Denne brosjyren inneholder fakta om norsk og internasjonal turisme.

   22.06.2011