Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Hvordan dokumentere nyhetsverdi?


   Når du har fått Markedsavklaringstilskudd, er ideen din vurdert som innovativ. Det kan likevel være smart å gjøre søk for å bli bedre kjent med konkurrentene slik at du kan posisjonere deg bedre i mar...

   11.07.2016

  • Er mitt produkt godt nok?


   Hvordan løser jeg kundens problem? Hvor godt løser jeg behovet? Er løsningen min unik? Har jeg unik teknologi? Er det mulighet for patenter eller annen IPR strategi? Er designet og kvaliteten god nok?...

   22.06.2016

  • Har jeg et godt team?


   Har mitt team relevant erfaring? Klarer mitt team å gjennomføre og levere? Har jeg den rette forståelsen av markedet, kunnskapen og erfaringer? Har jeg det nettverket som trengs? Gjennomføringsevne er...

   22.06.2016

  • Sterk økning av biovarme i landbruket


   Bruken av bioenergi til vannbåren varme i landbruket økte i 2014 med 56 prosent sammenlignet med året før. Økningen tilsvarer årlig 100 trailerlass med tømmer. Totalt produserer landbruket vannbåren v...

   11.02.2015

  • Bærekraft og god forretningsskikk


   Vi skal bidra til at norsk næringsliv får styrket sin konkurransekraft internasjonalt.  Våre tjenester skal bidra til at å løfte de prosjektene som har størst nytte for samfunnet. Derfor er god forret...

   14.06.2017