Søk

 • Alle kategorier (6988)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Trøndelag


   Søknadsfrist: Ingen søknadsfrist, fortløpende behandling Prioriterte tiltak/områder: Tradisjonelt landbruk 1. Grovfôrbasert husdyrhold Melk og kjøttproduksjon på storfe; spesielt fokus på små og mello...

   11.11.2016

  • Nordland


   Søknadsfrist Ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende. Prioriterte tiltak/områder Tradisjonelt landbruk Nybygging og oppgradering av driftsbygninger innen grovfôrbasert husdyrhold er høyt pr...

   11.11.2016

  • Oslo, Akershus og Østfold


   Søknadsfrist Tradisjonelt landbruk: 1. februar til Innovasjon Norge (enda tidligere til kommunen) Bygdenæring: Ingen søknadsfrist, fortløpende behandling Prioriterte tiltak/områder: Tradisjonelt landb...

   11.11.2016

  • Buskerud og Vestfold


   Søknadsfrist Tradisjonelt landbruk; Ingen søknadsfrist, fortløpende behandling Bygdenæring; fortløpende behandling.   Prioriterte tiltak/områder: Tradisjonelt landbruk Investeringer som representerer ...

   11.11.2016

  • Skog- og trenæringen kan firedoble omsetningen


   Behovet for avis- og magasinpapir går ned og etterspørselen etter bærekraftige materialer og andre innsatsfaktorer går opp. Skogen spiller en avgjørende rolle i det grønne skiftet. En samlet skog- og ...

   26.01.2015

  • Rules for participation


   1. GENERAL TERMS AND CONDITIONS 1.1 These regulations apply to exhibitors participating at Norwegian joint exhibition stands under the auspices of Innovation Norway at trade fairs organised in Norway ...

   20.02.2012

  • Turistundersøkelsen per region (sommer 2013)


   Hva turister ønsker å se og oppleve på ferien i Norge, hvor lenge de blir og hvor fornøyde de er med oppholdet, varierer mye avhengig av hvilken landsdel de velger å feriere i, viser Turistundersøkels...

   30.09.2014

  • Dette tilbyr vi


   Innovasjon Norge tar opsjon på areale til norsk fellesstand. Vi tar sikte på å bruke lokal standteknisk leverandør som tidligere, med bistand fra norsk standteknisk designer. Vi samarbeider med Norges...

   11.10.2012

  • Content, opportunities and prices


   Participation fee The price per sqm will be approximately NOK 5800 -6200. Final prices will be calculated when the number of participants and stand concept is ready. Minimum stand size is 9 sqm. Parti...

   11.10.2012