Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (277)
 • Tjenester (221)
  • Kroatia inn i EU


   1. juli 2013 trer Kroatia inn i EU og blir dermed medlemsstat nummer 28. Innlemmelsen av Kroatia i det indre marked vil by på nye muligheter for både europeiske og kroatiske bedrifter, med større mobi...

   01.07.2013

  • Afrika - mulighetenes marked


   IMFs ferskeste prognoser viser at økonomien i afrikanske land kommer til å vokse med 5,4 prosent i 2012. Dette betyr store muligheter for norske bedrifter.

   10.08.2012

  • Produktsikkerhet og ytelsesstandarder i USA


   USA er det land i verden hvor flest saker rundt produktsikkerhet og ytelsesstandarder havner for retten. I motsetning til hva mange tror er dette ikke bare et problem for rike selskaper og velkjente m...

   01.06.2012

  • India - mulighetenes marked


   India er i dag et av de markedene i verden som vokser raskest. Som verdens største demokrati med engelsk som felles forretningsspråk blir landet mer og mer attraktivt for investeringer og andre aktive...

   01.06.2012

  • Direct collection - elektronisk dokumentinkasso


   Direct collection er en form for elektronisk dokumentinkasso. Den forutsetter at selger har en elektronisk direkte kobling til sin bank (online connection). Etter at selger og kjøper har blitt enige o...

   01.06.2012

  • Oppdragsbrevet - en sjekkliste


   Oppdragsbrevet fra eksportør til banken er et viktig grunnlag for at dokumentinkasso skal virke etter sin hensikt. Dette er en instruks til de andre partene og er derfor arbeidsgrunnlaget for hvordan ...

   01.06.2012

  • Aktuelle dokumenter


   Sett fra eksportørens synsvinkel ligger mye av sikkerheten i rembursen i å presentere riktige dokumenter i rett form, til rett tid og rett sted. I praksis vil rett sted normalt være eksportørens bank....

   01.06.2012

  • Rembursens gyldighet


   Kan en remburs ensidig trekkes tilbake eller ikke i løpet av gyldighetsperioden? Hvis en remburs er såkalt ugjenkallelig kan den ikke oppheves eller endres uten samtykke fra samtlige parter. Partene v...

   01.06.2012

  • Tidspunktet for betaling


   Vi skiller mellom "kontant-“ og "kredittremburser" avhengig av når eksportøren skal få oppgjør fra sin bank. Betegnelsen for kontantremburs på engelsk er gjerne "by payment at sight", eller ”by negoti...

   01.06.2012