Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Historien om Innovasjon Norge


   i 2014 markerte vi 10-årsjubileum for Innovasjon Norge. Det er den korte historien. Den lange historien er at det offentlige har støttet nyskaping, næringsutvikling og distriktsutbygging i Norge i mer...

   20.03.2015

  • Etabler deg i Norden


   Ønsker du å ekspandere til ett av de nordiske landene? Vi tilbyr kunnskapen som trengs for å lykkes.

   13.02.2013

  • Norden – et marked med muligheter


   Sverige og Danmark er de nærmeste og de viktigste markedene for norsk reiselivsnæring. Sammen står de for hele 23 prosent kommersielle overnattingene i Norge og med det er de største utenlandsmarkedet...

   05.03.2012

  • IFU/OFU - Sør- og Vestlandet


   Ei evaluering over fem år viser at IFU/OFU-programmet i større grad enn før gir læring, innovasjon og auka verdiskaping. Funna tyder på at modellen bør nyttast på fleire prosjekt og finansieringsordni...

   15.03.2013

  • Fordeler for pilotkunden


   Pilotkunden får stille sine krav og spesifikasjoner til utviklingen av produktet/løsningen. Betydelig reduksjon av prosjektkostnader og finansiell risiko. Muligheten til å samarbeide med norske små og...

   17.08.2016

  • Hva kreves for å søke EU-midler i Horisont 2020?


   Kravene vil variere noe avhengig av hva slags del av Horisont 2020-programmet det er snakk om og hvordan prosjektet organiseres. For bedrifter kan man generelt si at det er nødvendig med vekstambisjon...

   29.05.2017

  • Program details


   Babson College The five day entrepreneurial training at Babson College in Boston is a tailor made program and focuses on preparing Norwegian business leaders for international growth. Key topics Manag...

   26.11.2013