Søk

 • Alle kategorier (7642)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (175)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Bermuda dollar = 100 cents Valutakode BMD Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner for de fleste varetransaksjoner.  Landrisi...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Nei World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Nei Det Internasjonale Pengefond: Nei Forente Nasjoner: Nei OECD: Nei Mer ba...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Hvert enkelt kolli skal merkes med produktnavn, merke, navn og adresse til produsent, nettovekt, opprinnelsesland, ...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Brasilianske importører må være registrert i SECEX. SECEX er utenrikshandelsavdelingen i det brasilianske industri- og handelsdepartementet. Import til Brasil registre...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av t...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det kreves at en rekke farmasøytiske produkter og landbruksprodukter registreres før de innføres i Brasil. Spesielle produktkrav gjelder blant annet ved innførsel av vin og al...

   01.06.2012

  • Qatar


   TableAndGraf

   01.06.2012

  • Brasil


   TableAndGraf

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres uten innførselslisens, men innførsel av våpen, ammunisjon, militært utstyr og politiutrustning, antikviteter, kunstverk, edle metaller, av...

   01.06.2012