Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (277)
 • Tjenester (221)
  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avta...

   21.02.2013

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i tre eksemplarer på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Følgende erklæring påføres, stemples...

   21.02.2013

  • Adresser


   Sør Sudansk representasjon i Norge: Embassy of the Republic of South Sudan Prinsessealléen 2, Postboks 307, 0213 Skøyen Telefon: 22 44 99 39 Telefax: 22 55 88 93 E-post: post@embrss-norway.org Hjemmes...

   21.02.2013

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Nei World Customs Organisation: Nei Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakg...

   21.02.2013

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Landets juridiske system er basert på angloamerikansk rett og tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefale...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Spesielle produktkrav gjelder for enkelte matvarer, kosmetikk, desinfeksjonsmidler, enkelte kjemikalier og skadedyrsmidler. Medisinske varer og farmasøytiske produkter må regi...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Alle kolli med en bruttovekt over 1.360 kilo skal være tydelig merket med vekten i umiddelbar tilknytning til øvrig...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Tillatelse kreves for all import. Alle bedrifter som driver handel med Sudan må registrere seg hos (Minestry of Foreigin Trade). For all innførsel kreves en innførsels...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett og islamsk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. A...

   01.06.2012