Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Ofte stilte spørsmål


   Her finner du svar på ofte stilte spørsmål i forbindelse med arrangementet. Har du likevel flere spørsmål, finner du kontaktinformasjon nederst på siden.

   10.11.2014

  • Frankrike


   Norge har et sterkt og positivt image i Frankrike - som et foregangsland for innovativ design, arkitektur og gastronomi der miljø og bærekraft står sentralt.

   26.06.2013

  • Nederland


   Nederland er et av Norges viktigste nær- og volummarkeder. Interessen for Norge er stor, og etter en nedgang i antall kommersielle gjestedøgn de siste årene er optimismen i markedet på vei tilbake.

   26.06.2013

  • Hva koster det?


   Arbeidsomfanget i en utviklingsanalyse vil variere noe med størrelsen på omstillingsområdet, men normalt bør analysen kunne gjennomføres innen en tidsramme på 4–6 ukesverk og/eller en økonomisk ramme ...

   22.09.2016

  • Hvem er PLP-kursene for?


   Vi anbefaler sterkt at hele omstillingsledelsen gjennomfører halvdagsseminaret, og at alle prosjektansvarlige og prosjektledere for omstillingsprosjekter fullfører todagerskurset.

   22.09.2016

  • Slik gjør du business i Sverige


   Svenskene er kjent for å lede sine organisasjoner på et ikke-hierarkisk vis. Ledelsen delegerer heller ansvaret til den enkelte.

   13.02.2013

  • Frequently Asked Questions


   When is TEA taking place? Where is TEA taking place? Accomodation? How can we use Level39? What are the selection criteria for participation?   When is TEA taking place? TEA 2017 consists of three ski...

   18.08.2015