Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Eksportdokumenter


   Generelt omeksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Proformafaktura Dersom importør behøver proformafaktura for å søke importlisens skrives denne med samme innhold som faktura. Proformafaktu...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Luanda er ca. 25 dager. Kun rundt 1/4 av veinettet er asfaltert. Delvis uframkommelige veier i regntiden. Indre vannveien av betydning...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på fransk og tyskromersk rett og sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av sted, pun...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Spesielle forskrifter gjelder bl.a. farmasøytiske produkter som må registreres i Benin. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Standar...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 pula = 100 thebe Valutakode BWP Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ved transaksjoner som overstiger 10.000 BWP må dette meldes fra. Det finn...

   01.06.2012

  • Hellas


   TableAndGraf

   01.06.2012