Søk

 • Alle kategorier (6970)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (233)
 • Tjenester (201)
  • Definisjoner


   Korrupsjon Unngå brudd på korrupsjonslovgivning, selv i land med svak håndhevelse av relevant lovgivning Redusere risiko for korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet gjennom antikorrupsjonsprogram t...

   15.04.2016

  • Vis ditt miljøengasjement


   Dagens bedrifter må vise miljøhensyn og ta samfunnsansvar. Kunder, ansatte og samarbeidspartnere stiller allerede disse kravene til deg.

   28.06.2010

  • Norwegian Centres of Expertise (NCE)


   Ønsker du å samarbeide med andre norske bedrifter for å forsterke innovasjonsevnen og den internasjonale posisjonen? NCE gir tilgang til andres erfaringer, og nettverk.

   14.11.2011

  • Global Growth: US Arctic Maritime 2018


   Global Growth US Arctic Maritime 2018 is Innovation Norway’s newest multi-client program for Norwegian companies within the Arctic Maritime sector seeking to approach the US market.   

   20.12.2017

  • Miljøteknologiordningen


   Miljøteknologiordingen  retter seg mot utvikling og testing av løsninger som er bedre for miljøet enn det som finnes i dag. Prioritering skjer på bakgrunn av prosjektets innovasjonshøyde og miljøeffek...

   04.05.2017

  • Jobb i Innovasjon Norge


   En jobb i Innovasjon Norge gir deg muligheter til å utforme morgendagens næringsliv.

   01.08.2017

  • Serviceerklæring


   Bokmål Du får nyttig informasjon om hva vi kan tilby deg Du blir møtt med interesse og respekt Du får tilgang til kompetanse og tjenester som er tilpasset dine behov Du får en foreløpig tilbakemelding...

   22.03.2012

  • Vi har taushetsplikt


   Vi har lovbestemt taushetsplikt om forretningsmessige eller private forhold som vi blir kjent med i vårt arbeid.

   26.05.2011