Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (275)
 • Tjenester (221)
  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes på engelsk eller fransk, i 1 orginal og 3 kopier eller det antall som forlanges av kjøpskontrakten. Faktu...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan importeres av bedrifter som har investerings- og/eller industrilisens. All import er lisenspliktig og alle importører må registreres hos handels- o...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i tre eksemplarer på engelsk eller fransk. Fakturamanualen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold fo...

   01.06.2012

  • Adresser


   Etiopias representasjon i Norge: Etiopia har ingen representasjon i Oslo, nærmeste ambassade er i Stockholm: Embassy of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Jarlsgatan 39 SE-111 45 Stockholm Po...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Standarder Gabon er fullt medlem av International Organization for Standards, ISO. Der er spesielle krav til visse produkter.Det er viktig at eksportøren holder kontakt med im...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - colombiansk hovedhavn er 25-30 dager. En viss fare for sjørøveri, særlig ved trafikken på Stillehavskysten. En rekke flyplasser og bru...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det er spesielle krav til visse produkter. Dette gjelder blant annet: - Kunstgjødsel: må registreres i Costa Rica og ledsages av et analysesertifikat. - Medisiner, farmasøytis...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Cuba er medlem av "Association of Caribbean States (ACS), "the African, Caribbean and Pacific Group" (ACP)  og CARICO...

   01.06.2012