Søk

 • Alle kategorier (7631)
 • Ansatt (724)
 • Nyhet (172)
 • Arrangement (277)
 • Tjenester (219)
  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen kjente bestemmelser. Emballasje Bør være solid. Høy, halm og stå bør ikke anvendes. Transportdokumenter Frakt...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varesorter innføres uten importlisens. Noen varer krever en særskilt innførselslisens, spesifisert på en negativ importliste som oppdateres og endres fortløp...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Det juridiske systemet er basert på angloamerikansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid ...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Landets juridiske system er basert på angloamerikansk rett. USA er en føderasjon og dets juridiske system er del...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Frihandelsavtaler med Canada og Mexico (NAFTA-avtalen), samt Israel, Singapore, Australia, Bahrain, Den dominikanske ...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Styrker seg for fremtiden


   Nordtun HelseRehab rehabiliterer ikke bare pasienter i vakre Meløy; også kommunens næringsstruktur er betydelig styrket gjennom senterets positive utvikling.

   26.09.2016

  • Hurum


   I 2013 hadde Hurum kommune hatt en nedgang i sysselsettingen på 10,2 % siden tusenårsskiftet.

   22.09.2016

  • Merkevarebygging gir bedre pris for norsk sjømat


   Norske sjøbedrifter som klarer å differensiere sine produkter fra konkurrentenes har større mulighet til å lykkes.  – Merkevarebygging  gir økt kundelojalitet og høyere pris, sier Petter Ustad, ansvar...

   24.04.2015