Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (275)
 • Tjenester (221)
  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. For visse varer/varegrupper - først og fremst konsumvarer, gjelder spesielle produktkrav. Det kan være krav til ulike standarder eller merking av varene. Det anbefales tett ko...

   01.06.2012

  • Adresser


   Liberias representasjon i Norge: Liberia har ingen representasjon i Norge, men ambassade i Berlin: Embassy of the Republic of Liberia Kurfürstenstrasse 84, DE-10787 Berlin Telefon: + 49 30 263 911 94 ...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Standarder Libya er fullt medlem av International Organization for Standards, ISO. Merking av varer Import av varer som er slik merket at det kan føre til misforståelser når d...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip fra Oslo til Benghazi er 20-25 dager. Jernbanen er ikke operativ i Libya. Circa halvparten av veinettet er asfaltert. Infrastruktur under utb...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Transporter som er underlagt remburs må forsikres i Libya. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Bør være solid og tåle hardhendt beh...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Observatør World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Me...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Farmasøytiske produkter må registeres i Madagaskar. Kan være spesielle krav knyttet til matvareprodukter. Produktkrav som f.eks. oppfyllelse av visse reguleringer, standarder ...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Proformafaktura Proformafaktura utstedes på fransk i minst 1 orginal og 5 kopier. Innholdet i proformafaktura må stemme overens med detal...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Brutto og nettovekt. Made in markering. Alt som står på pakkene mp stå på fransk eller engelsk. Emballasje Må være s...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres under en Open General Licence uten spesiell lisens. Andre varer krever innførselslisenser som er gyldige i seks måneder. For all import må...

   01.06.2012