Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Contact


   If you have any questions, please contact us: Astrid Mathisen E-mail: astrid.mathisen@innovasjonnorge.no  Mobile: +47 958 58 534

   19.07.2016

  • Hvordan bygge opp en handlingsplan? Disposisjon


   I. Innledning Her henviser du til konklusjonene i den strategiske utviklingsanalysen og mål og innsatsområder i omstillingsplanen. II. Mål Omstillingsarbeidets resultatmål Effektmål og langsiktige res...

   20.09.2016

  • Hvordan kommer vi i gang?


   Omstillingsorganisasjonen ved lederen for omstillingsarbeidet engasjerer selv en ekstern konsulent til å gjennomføre Kompetanseprogram for handels- og servicenæringen i kommunen. Den eksterne konsulen...

   16.02.2017

  • Hva koster det?


   Forstudien har en anslått kostnadsramme på kr. 200.000 eks. mva. og reisekostnader. Arbeidsmengden for ekstern konsulent anslås til ca. 18–20 dagsverk for ekstern rådgiver. Omstillingsområder kan søke...

   20.09.2016

  • Hvordan foregår det?


   I praksis ledes og gjennomføres Næringsvennlig kommune av en ekstern konsulent som engasjeres til å være prosjektleder. Prosjektet skal organiseres i faser i tråd med PLP: En forstudiefase, en forpros...

   20.09.2016

  • Hva koster det?


   Programstatusvurdering er gratis for omstillingsorganisasjonen. Innovasjon Norge dekker alle kostnader til ekstern konsulent og bistår med å engasjere ham/henne.

   20.09.2016

  • Hva er resultatene av en programstatusvurdering?


   Den eksterne konsulenten (prosessleder) skal skrive en rapport fra statusvurderingen og sende til vurderingsteamet senest 10 dager etter gjennomført vurdering. Vurderingsarbeidet skal avdekke forbedri...

   20.09.2016

  • Hvordan foregår en sluttevaluering?


   Sluttevalueringen gjennomføres i nært samarbeid med fylkeskommunen, men arbeidet med den ledes og evalueringen utarbeides av en ekstern konsulent, som omstillingsorganisasjonen engasjerer. Innovasjon ...

   20.09.2016

  • Hva koster Styreseminaret?


   Ekstern(e) konsulent(er) må inviteres til å komme med et tilbud på gjennomføring av Styreseminarer for omstillingskommunen. Daglig leder for omstillingsarbeidet kan søke Innovasjon Norge om dekning av...

   20.09.2016