Søk

 • Alle kategorier (7642)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (175)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Samfunnsansvar - intet å tape, alt å vinne


   Den norske bedriften Båtsfjordbruket AS i Finnmark har mottatt utmerkelse fra EU for deres utøvelse av samfunnsansvar. Til grunn for utmerkelsen lå blant annet bedriftens utvikling og opprettholdelse ...

   06.06.2008

  • Vanlige feil ved bruk av opprinnelsesregler


   I denne månedens tema ser vi nærmere på vanlige feil som oppstår når bedrifter utsteder opprinnelsesbevis. Kanskje får du svar på noen av dine spørsmål.

   01.07.2014

  • Forhåndsvarsling og AEO


   EU innfører krav om forhåndsvarsling av alle varer som importeres til eller eksporteres fra EU fra og med 1. juli 2009. Bakgrunnen for innføringen av forhåndsvarsling er knyttet til økt fokus på sikke...

   03.10.2008

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Innførselslisens kreves ikke, men enkelte varegrupper er underlagt innførselsrestriksjoner. For mer informasjon om enkelt produkter, anbefales å kontakte tollmyndighetene i Japan. ...

   18.01.2018

  • Effektiv vareflyt i internasjonal handel?


   - Nyttig indeks for internasjonale logistikkytelser Internasjonal transport ikke bare binder deg og utenlandskunden sammen. Effektiviteten eller ineffektiviteten i vareflyten er også med på å avgjøre ...

   06.08.2010