Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (275)
 • Tjenester (221)
  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Importlisens kreves for de fleste varer. Lisensens gyldighetsperiode er vanligvis seks måneder. Forhåndsinspeksjon av varer Det foreligger ingen krav om forhåndsinspek...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 euro = 100 cents Valutakode EUR Valutarestriksjoner Ingen kjente restriksjoner. Landrisiko  Risikogruppe 5, OECD. Åpen regning Forekommer. Dokumentinkasso Forekommer. ...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle formular, ECE's Invoice Layout Key, anbefales. Følgende tekst må påføres fakturaen og undertegnes av eksportøren:...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen kjente bestemmelser. Emballasje Bør være solid. Høy, halm og stå bør ikke anvendes. Transportdokumenter Frakt...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varesorter innføres uten importlisens. Noen varer krever en særskilt innførselslisens, spesifisert på en negativ importliste som oppdateres og endres fortløp...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Det juridiske systemet er basert på angloamerikansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid ...

   01.06.2012