Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Hva koster det?


   Forstudien i SMB-utvikling har en kostnadsramme på NOK 240 000. Leder for omstillingsarbeidet kan søke Innovasjon Norge om finansiell støtte til 50 % av kostnadene. Innovasjon Norge støtter også kostn...

   19.09.2016

  • Hvilke "leveranser" kommer ut av verktøyet?


   En forstudierapport med de mest aktuelle alternativene for finansiering, organisering og geografisk virkeområde for utviklingsenheten. En forprosjektrapport som skisserer en konkret løsning for videre...

   19.09.2016

  • Hva koster det?


   Kurset har ingen deltakeravgift, men deltakerne dekker selv reise og opphold.

   19.09.2016

  • Hvordan foregår det?


   Kurset gjennomføres som en samling over to dager med maksimum 6 deltakere fra maksimum 3 omstillingsområder per kurs. Arbeidsformen veksler mellom gjennomgang av teori og eksempler og arbeid med prakt...

   19.09.2016

  • USA


   05.10.2017

  • Samfunnsansvar - intet å tape, alt å vinne


   Den norske bedriften Båtsfjordbruket AS i Finnmark har mottatt utmerkelse fra EU for deres utøvelse av samfunnsansvar. Til grunn for utmerkelsen lå blant annet bedriftens utvikling og opprettholdelse ...

   01.06.2012

  • Kina - Frihandelssonen Yangshan


   En frihandelssone eller en eksportprossesingsone er et eller flere spesielle områder i et land der enkelte av de vanlige handelshindringene slike som tollsatser og kvoter er fjernet, og hvor byråkrati...

   01.06.2012